Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 24/07/2024

Than Na Dương

0 mm

đo tại Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

Vạn Ninh

0 mm

đo tại Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng

Bình Gia

0 mm

đo tại Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia

Điềm He

0 mm

đo tại Xã Văn An, Huyện Văn Quan

Chi Lăng

0 mm

đo tại Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng

Lộc Bình

0 mm

đo tại Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình

Cấm Sơn

0 mm

đo tại Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

24.9°/34.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0