Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
9/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
19/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0