Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:06 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Lạng Sơn
Đã cập nhật 25 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

2.09