Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
11.2/ 12.1°
Sáng/Tối
10.9/ 13.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 13.7°
Sáng/Tối
12.4/ 14.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 14°
Sáng/Tối
14.1/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 12.5°
Sáng/Tối
13.3/ 12.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 17.8°
Sáng/Tối
15/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 14.5°
Sáng/Tối
17.3/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.4/ 9.7°
Sáng/Tối
10.8/ 9.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.7/ 10.1°
Sáng/Tối
8.6/ 10.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 14.5°
Sáng/Tối
10.8/ 14.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 19.5°
Sáng/Tối
15.3/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 10.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:54
Thấp/Cao

10.4°/14.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

8.4 °C

Chỉ số UV

0