Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0