Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0