Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 21.1°
Sáng/Tối
20/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 21°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.3°
Sáng/Tối
19.1/ 20.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.2°
Sáng/Tối
18.2/ 19.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.6°
Sáng/Tối
18.3/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

21.2°/28.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0