Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
17/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
10/ 11°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Ít mây
Lạng Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Thấp/Cao

13°/26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0