Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Ít mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Lạng Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.56