Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Lạng Sơn
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0