Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
14/ 11°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Lạng Sơn
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:34
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0