Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
24.7/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

24.7°/33.5°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

9.88