Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Thấp/Cao

18°/36°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.64