Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:04 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
11.4/ 12.9°
Sáng/Tối
10.2/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 13.8°
Sáng/Tối
13/ 14.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 14.9°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 12.8°
Sáng/Tối
13.7/ 12.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.2°
Sáng/Tối
14.4/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14.1°
Sáng/Tối
17.8/ 16.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.8/ 9.8°
Sáng/Tối
10.4/ 9.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10.7°
Sáng/Tối
8.7/ 10.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 14.6°
Sáng/Tối
10.7/ 14.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 19.1°
Sáng/Tối
15.6/ 20.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.6/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 23.8°
Sáng/Tối
21.4/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 19.3°
Sáng/Tối
23.8/ 22.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 19.7°
Sáng/Tối
18.7/ 20.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.1/ 17.1°
Sáng/Tối
17.1/ 17.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 10.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:54
Thấp/Cao

10.6°/15°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

8.1 °C

Chỉ số UV

0.03