Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 10°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Thấp/Cao

6°/19°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0