Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 18/01/2022
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Lạng Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:32
Thấp/Cao

10°/22°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0