Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 16/08/2022
Chỉ số UV
2.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
13.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.44
Tầm nhìn
7.05 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.94
Tầm nhìn
9.06 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Chỉ số UV
6.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Ít mây
Chỉ số UV
10.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
11.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.8
Tầm nhìn
7.94 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Lâm Đồng
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.46