Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 23/07/2024
Chỉ số UV
7.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
13.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Thấp/Cao

21.6°/29.3°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

7.74