Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:44 | 30/05/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0