Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 18/01/2022
Thấp/Cao
16/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Lâm Đồng
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Thấp/Cao

15°/30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0