Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:30 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.81 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.93 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.44 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.48 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.96 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.08 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.9 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.13 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.49 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.28 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.31 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.93 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.83 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.95 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.85 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.93 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.47 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.06 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.24 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.79 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.21 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.2 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.73 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.71 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.78 km/giờ

13:00

29°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.61 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.26 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.17 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.5 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.55 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.36 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.34