Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:48 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:26
Mưa vừa

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.03 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.48 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.78 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.79 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.44 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:25
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.15 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.1 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.34 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.49 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.55 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.25 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.21 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:25
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.56 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.22 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.15 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.68 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.44 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:24
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.21 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.01 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.9 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.76 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.33 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:24
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.47 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.64 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.1 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
55%
1.49 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.45 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.31 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.58 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:24
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.47 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.48 km/giờ
Lâm Đồng
Đã cập nhật 39 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:26
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0