Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 21.2°
Sáng/Tối
21.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ

01:00

22.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

04:00

21.1°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.19 km/giờ

10:00

29.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.11 km/giờ

13:00

31.1°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
2.81 km/giờ

16:00

28°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.52 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.8 km/giờ

22:00

23°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 21.7°
Sáng/Tối
20.7/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ

01:00

21.3°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.63 km/giờ

04:00

20.6°C / 21.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.62 km/giờ

07:00

23.8°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.68 km/giờ

10:00

30.7°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.76 km/giờ

13:00

32.4°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
2.86 km/giờ

16:00

27.5°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.53 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.8 km/giờ

22:00

21.9°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.29 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.97 km/giờ

07:00

23.4°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.41 km/giờ

10:00

29.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.5 km/giờ

13:00

32.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
2.52 km/giờ

16:00

29°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.75 km/giờ

19:00

22.3°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.02 km/giờ

22:00

22.8°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.6°
Sáng/Tối
21.9/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ

01:00

21.2°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.53 km/giờ

04:00

21.7°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.88 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.46 km/giờ

10:00

30.2°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
2.02 km/giờ

13:00

31.4°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
2.44 km/giờ

16:00

28.8°C / 29.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.73 km/giờ

19:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.91 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20.9/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.94 km/giờ

04:00

20.9°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.98 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.21 km/giờ

10:00

30.6°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.26 km/giờ

13:00

30.6°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.62 km/giờ

16:00

27.2°C / 29.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.46 km/giờ

19:00

23.8°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.59 km/giờ

22:00

22.9°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.8 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Thấp/Cao

20.6°/32.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0