Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Lâm Đồng
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0