Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 21.8°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.5°
Sáng/Tối
20.9/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21.3°
Sáng/Tối
20/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 21.1°
Sáng/Tối
20.8/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21.1/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.6°
Sáng/Tối
21.2/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 22.9°
Sáng/Tối
20.4/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 22°
Sáng/Tối
20.2/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.4/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Thấp/Cao

20.4°/31.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0.53