Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:01 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 17°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Thấp/Cao

16°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0