Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.06 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.68