Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa
Lâm Đồng
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0