Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Lâm Đồng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

13.16