Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:26 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
24.1/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.7°
Sáng/Tối
22.1/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.5°
Sáng/Tối
23/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.5/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.1°
Sáng/Tối
22.7/ 22.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22°
Sáng/Tối
21.3/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21.6/ 22.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.5°
Sáng/Tối
22/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.4°
Sáng/Tối
21/ 22.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.9°
Sáng/Tối
22/ 21.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.3/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.9°
Sáng/Tối
21.1/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.9°
Sáng/Tối
21.4/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.9°
Sáng/Tối
22.2/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21°
Sáng/Tối
21.2/ 22.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 22.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

20.6°/29.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

3.79