Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
24.3/ 20.7°
Sáng/Tối
20.9/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 19.2°
Sáng/Tối
19/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20.2°
Sáng/Tối
19.6/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.5/ 20.4°
Sáng/Tối
20.4/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.8/ 20.9°
Sáng/Tối
20.3/ 22.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.8/ 21°
Sáng/Tối
20.6/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 20°
Sáng/Tối
20.1/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 21.2°
Sáng/Tối
20/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 20.8°
Sáng/Tối
21.7/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.7/ 22°
Sáng/Tối
20.5/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 20.5°
Sáng/Tối
20.4/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.1/ 21°
Sáng/Tối
20.6/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
21.9/ 18.5°
Sáng/Tối
20.7/ 19.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 19.7°
Sáng/Tối
18.7/ 19.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18.8°
Sáng/Tối
19.8/ 19.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 18.5°
Sáng/Tối
18.4/ 19.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.9°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.4°
Sáng/Tối
18.9/ 20.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.2°
Sáng/Tối
20.8/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20.8/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.6°
Sáng/Tối
20.6/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 20.2°
Sáng/Tối
20.6/ 21.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20.2°
Sáng/Tối
19.8/ 20.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 20.5°
Sáng/Tối
19.6/ 21.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 20.1°
Sáng/Tối
19.5/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.6°
Sáng/Tối
19.9/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20°
Sáng/Tối
19.4/ 21.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

17.7°/28.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

0