Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Lâm Đồng
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0