Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:56 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Thấp/Cao

17°/34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0