Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Lâm Đồng
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.74