Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 22.3°
Sáng/Tối
20.9/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 21.3°
Sáng/Tối
22/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 21.9°
Sáng/Tối
20.2/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.3°
Sáng/Tối
20.4/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 21°
Sáng/Tối
21.8/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22°
Sáng/Tối
20.3/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.8°
Sáng/Tối
22.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.3/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 21.4°
Sáng/Tối
20.5/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 22.8°
Sáng/Tối
20.1/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.9/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Thấp/Cao

20.8°/32.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0