Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0