Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Lâm Đồng
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0