Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 08/12/2023

Phước Cát 2 - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Phước Cát 2

Lộc Phú - Bảo Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Lộc Phú

Ninh Loan - Đức Trọng

0 mm

đo tại UBND xã Ninh Loan

Tà Hine - Đức Trọng

0 mm

đo tại UBND xã Tà Hine

Đà Loan - Đức Trọng

0 mm

đo tại UBND xã Đà Loan

Phúc Thọ - Lâm Hà

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Thọ

Hoài Đức - Lâm Hà

0 mm

đo tại Hội trường xã Hoài Đức

Đức Phổ - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Đức Phổ

Tân Nghĩa - Di Linh

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Tân Nghĩa

Hòa Bắc - Di Linh

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Bắc

Thị trấn Cát Tiên - Cát Tiên

0 mm

đo tại Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Cát Tiên

Lộc Lâm - Bảo Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Lộc Lâm

Quốc Oai - Đạ Tẻh

0 mm

đo tại UBND xã Quốc Oai

Đạ Chais 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Đông Mang, xã Đạ Chais

Lộc Ngãi 3

0 mm

đo tại Xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

Quảng Ngãi - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Ngãi

Gia Viễn - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Gia Viễn

Hương Lâm - Đạ Tẻh

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Lây

Tân Hà - Lâm Hà

0 mm

đo tại UBND xã Tân Hà

Đinh Trang Thượng - Di Linh

0 mm

đo tại UBND xã Đinh Trang Thượng

Nam Ninh - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Nam Ninh

Tân Thượng - Di Linh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Thượng

Phường 12 - Đà Lạt

0 mm

đo tại UBND phường 12

Tân Rai

0 mm

đo tại Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

Bảo Thuận - Di Linh

0 mm

đo tại UBND xã Bảo Thuận

Tiên Hoàng - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Tiên Hoàng

B'Lá

0 mm

đo tại Thôn 2, xã B'Lá, huyện Bảo Lâm

Di Linh

0 mm

đo tại Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh

Đạ Đờn - Lâm Hà

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Đờn

Đạ K'Nàng - Đam Rông

0 mm

đo tại UBND xã Đạ K'Nàng

Lộc Tân - Bảo Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Lộc Tân

Đại Lào - Bảo Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Đại Lào

Gung Ré

0 mm

đo tại Thôn Hàng Hải, xã Gung Ré, huyện Di Linh

Đinh Trang Hòa

0 mm

đo tại Xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Lộc Ngãi

0 mm

đo tại Thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

Đa Quyn - Đức Trọng

0 mm

đo tại UBND xã Đa Quyn

Phường 5 - Đà Lạt

0 mm

đo tại UBND phường 5

An Nhơn - Đạ Tẻh

0 mm

đo tại Thôn Tố Lan, xã An Nhơn

Xuân Thọ - Đà Lạt

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Thọ

Đạ Nhim - Lạc Dương

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Nhim

Xã Đam'bri - Bảo Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Đam'bri

Rô Men - Đam Rông

0 mm

đo tại UBND xã Rô Men

Trung tâm hành chính - Đà Lạt

0 mm

đo tại Trung tâm hành chính tỉnh

Lộc Sơn - Bảo Lộc

0 mm

đo tại UBND phường Lộc Sơn

Đèo Bảo Lộc - Bảo Lộc

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn 5, xã Đại Lào

Lạc Lâm - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND xã Lạc Lâm

Thị trấn Đạ M'Ri - Đạ Huoai

0 mm

đo tại UBND thị trấn Đạ M'Ri

Đông Thanh - Lâm Hà

0 mm

đo tại UBND xã Đông Thanh

B'Lá - Bảo Lâm

0 mm

đo tại UBND xã B'Lá

Ka Đô - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND xã Ka Đô

P'Róh - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND xã P'Róh

Nam Ban

0 mm

đo tại Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

Tân Lâm

0 mm

đo tại Thôn 6, xã Tân Lâm, huyện Di Linh

Đập tràn thủy điện Bảo Lộc

0 mm

đo tại Đập tràn thủy điện Bảo Lộc

Suối Vàng

0 mm

đo tại Xã Lát, Huyện Lạc Dương

Đạ Nhim

0 mm

đo tại Ban quản lý bảo vệ rừng Đạ Nhim, xã Đạ Nhim

Đạ Sar

0 mm

đo tại Trường THCS & THPT Đạ Sar, xã Đạ Sar

Bảo Lộc

0 mm

đo tại Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc

Lạc Dương

0 mm

đo tại Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

Đạ Tông 2

0 mm

đo tại Điểm trường Chiêng Kao - Cil Múp 2, xã Đạ Tông

Thạnh Mỹ

0 mm

đo tại Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương

Đại Nga

0 mm

đo tại Xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc

Bảo Thuận 2

0 mm

đo tại Điểm trường thôn K'Rọt Dờng, xã Bảo Thuận

Lộc Thành

0 mm

đo tại Thôn 1, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm

Đạ Ròn - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Ròn

Đạ Ploa - Đạ Huoai

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Ploa

Đạ Tông - Đam Rông

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Tông

Trạm Hành - TP Đà Lạt

0 mm

đo tại UBND xã Trạm Hành

Tu Tra - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND xã Tu Tra

Đồng Nai Thượng - Cát Tiên

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Nai Thượng

D'Ran - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND thị trấn D'Ran

Xuân Trường - TP Đà Lạt

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Trường

Đạ Pal - Đạ Tẻh

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Pal

Thị trấn Ma Đa Gui - Đạ Huoai

0 mm

đo tại UBND thị trấn Ma Đa Gui

Phi Tô - Lâm Hà

0 mm

đo tại UBND xã Phi Tô

Lạc Xuân - Đơn Dương

0 mm

đo tại UBND xã Lạc Xuân

Đạ Tồn - Đạ Huoai

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Tồn

Lộc Thành - Bảo Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Lộc Thành

Tà Nung - TP Đà Lạt

0 mm

đo tại UBND xã Tà Nung

Đạ Chais 5

0 mm

đo tại Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương

Mỹ Đức

0 mm

đo tại Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh

Hòa Bắc

0 mm

đo tại Thôn 7, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh

Đạ Long

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Long

Đoàn Kết

0 mm

đo tại Trường tiểu học xã Đoàn Kết

Đạ MRi 1

0 mm

đo tại Trường tiểu học thị trấn Đạ M'Ri

Đam Rông

0 mm

đo tại Xã Đạ M'Rông, huyện Đam Rông

Đạ Tẻh

0 mm

đo tại Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Ploa 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn 5, xã Đạ Ploa

Đạ Kho

0 mm

đo tại UBND xã Đạ Kho

Sơn Điền

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Điền

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

17.1°/28.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

15.3 °C

Chỉ số UV

0