Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 14/07/2024
Thấp/Cao
20.4/ 21.8°
Tầm nhìn
2.69 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.8/ 20.7°
Tầm nhìn
3.19 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21.6/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.8/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.7°
Tầm nhìn
6.44 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.2/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.2/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 20.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Thấp/Cao

20.3°/25.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0