Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.4/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa

10:00

28.7°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.77 km/giờ

13:00

27.3°C / 29.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.25 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.56 km/giờ

19:00

21.6°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.28 km/giờ

22:00

21.4°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.7°
Sáng/Tối
20.1/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.47 km/giờ

04:00

20.6°C / 21.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.51 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.78 km/giờ

10:00

21.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.63 km/giờ

13:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.46 km/giờ

16:00

22.2°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.02 km/giờ

19:00

22°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 21.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.7°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.92 km/giờ

04:00

20.3°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.93 km/giờ

07:00

20.6°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.37 km/giờ

10:00

23.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.95 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.89 km/giờ

16:00

21.3°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.58 km/giờ

19:00

21.1°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.44 km/giờ

22:00

20.7°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.7 km/giờ

04:00

20.7°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.49 km/giờ

07:00

21.4°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

10:00

21.8°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.64 km/giờ

16:00

21.5°C / 22.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.27 km/giờ

19:00

20.6°C / 21.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.44 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.4°
Sáng/Tối
20.5/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

21.8°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.97 km/giờ

04:00

20.5°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.94 km/giờ

07:00

21.9°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.04 km/giờ

10:00

21.4°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.56 km/giờ

13:00

21.3°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.5 km/giờ

16:00

21.2°C / 21.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.65 km/giờ

19:00

20.1°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.34 km/giờ

22:00

20.6°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
20.8/ 20.1°
Sáng/Tối
20.3/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ

01:00

20.5°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.7 km/giờ

04:00

20.9°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.82 km/giờ

07:00

20°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.94 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

20.9°/27°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

6.35