Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 22.5°
Sáng/Tối
20.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.3°
Sáng/Tối
20.1/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 20.9°
Sáng/Tối
20.1/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 22°
Sáng/Tối
20.1/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 20°
Sáng/Tối
20.3/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 20.5°
Sáng/Tối
20.8/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 20.2°
Sáng/Tối
20.1/ 21.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 20.9°
Sáng/Tối
21.7/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Thấp/Cao

20.2°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0