Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
26.3/ 19.8°
Sáng/Tối
19.3/ 22.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 18.6°
Sáng/Tối
19/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 19.3°
Sáng/Tối
17.7/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 19.3°
Sáng/Tối
17.5/ 25.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 18.8°
Sáng/Tối
17.8/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 19.5°
Sáng/Tối
17.8/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.4/ 20.7°
Sáng/Tối
18.4/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 19.6°
Sáng/Tối
19.4/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.6/ 19°
Sáng/Tối
18.5/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 19.2°
Sáng/Tối
17.2/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây rải rác
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 19.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Thấp/Cao

17.9°/28.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0