Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
26.7/ 18.2°
Sáng/Tối
19.6/ 22.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 18.5°
Sáng/Tối
17/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 19.9°
Sáng/Tối
17.3/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 19.7°
Sáng/Tối
18.6/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 19.8°
Sáng/Tối
18.3/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 19.5°
Sáng/Tối
18.2/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 18.7°
Sáng/Tối
17.7/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 19.2°
Sáng/Tối
18.9/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.3°
Sáng/Tối
18.7/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 19.3°
Sáng/Tối
19.9/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 19.4°
Sáng/Tối
18.1/ 24.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 18.9°
Sáng/Tối
17.4/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 16.7°
Sáng/Tối
17.6/ 25.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.3/ 15.2°
Sáng/Tối
15.7/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 17.9°
Sáng/Tối
14.9/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Thấp/Cao

16.9°/30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

4.44