Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 20.4°
Sáng/Tối
20.6/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 20.2°
Sáng/Tối
20.8/ 21.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 20.6°
Sáng/Tối
20.3/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 20.4°
Sáng/Tối
20.6/ 21.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20.8°
Sáng/Tối
20.9/ 21.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.4°
Sáng/Tối
20.1/ 20.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 20.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 20.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 20°
Sáng/Tối
20.6/ 21.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.1°
Sáng/Tối
19.7/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 21.8°
Sáng/Tối
20.8/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.2°
Sáng/Tối
21.7/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

20.5°/27.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

6.35