Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 21.4°
Sáng/Tối
21.4/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa

10:00

28.3°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.77 km/giờ

13:00

27.1°C / 29.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.25 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.56 km/giờ

19:00

21.8°C / 22.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.28 km/giờ

22:00

21.6°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
22.7/ 20.2°
Sáng/Tối
20.1/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.1°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.47 km/giờ

04:00

20.2°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.51 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.78 km/giờ

10:00

21.9°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.63 km/giờ

13:00

23.6°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.46 km/giờ

16:00

23°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.02 km/giờ

19:00

21.5°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ

22:00

20.1°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20.7°
Sáng/Tối
20.5/ 21.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.3°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.92 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.93 km/giờ

07:00

20.5°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.37 km/giờ

10:00

23.4°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.95 km/giờ

13:00

21.4°C / 22.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.89 km/giờ

16:00

21.1°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.58 km/giờ

19:00

21.1°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.44 km/giờ

22:00

20.8°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.4°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.7 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.49 km/giờ

07:00

21.9°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

10:00

21.4°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ

13:00

21.8°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.64 km/giờ

16:00

21.5°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.27 km/giờ

19:00

20.6°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.44 km/giờ

22:00

20.8°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.86 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

20.6°/27.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

6.35