Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
20/ 22.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 18.4°
Sáng/Tối
17/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 19.4°
Sáng/Tối
17.1/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18.2/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 19.8°
Sáng/Tối
18.1/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 18°
Sáng/Tối
17.3/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Thấp/Cao

16.4°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

1.88