Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 08/12/2023
Thấp/Cao
14.8/ 14.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 14.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.5/ 16.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.6/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.1/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15.3/ 15.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15.3/ 15.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 23.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Thấp/Cao

14.4°/24.4°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

15.7 °C

Chỉ số UV

4.42