Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 23/07/2024
Thấp/Cao
19/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.3/ 17.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.3/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.7/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18.1/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Thấp/Cao

17.5°/25.1°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

10.57