Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
21.6/ 17.9°
Sáng/Tối
17.8/ 18.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 17.4°
Sáng/Tối
17.8/ 18.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.4°
Sáng/Tối
17.8/ 18.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.2°
Sáng/Tối
16.3/ 18.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 18.2°
Sáng/Tối
17.3/ 18.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 18.3°
Sáng/Tối
17.3/ 19.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 18.6°
Sáng/Tối
17.3/ 19.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 17.4°
Sáng/Tối
18.9/ 18.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 17.2°
Sáng/Tối
17.2/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 17.6°
Sáng/Tối
17.5/ 18.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 17.9°
Sáng/Tối
17.3/ 18.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 17.3°
Sáng/Tối
18/ 18.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 17.9°
Sáng/Tối
17.2/ 18.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18°
Sáng/Tối
17.9/ 18.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 18°
Sáng/Tối
17.9/ 18.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 17.3°
Sáng/Tối
17.8/ 18.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.1°
Sáng/Tối
17.2/ 17.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.7°
Sáng/Tối
17.1/ 17.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.2°
Sáng/Tối
17.6/ 18.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 17.3°
Sáng/Tối
17.4/ 18.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 17.2°
Sáng/Tối
17/ 18.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 18.9°
Sáng/Tối
17.3/ 19.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.6/ 18°
Sáng/Tối
17.2/ 18.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 17.4°
Sáng/Tối
17.6/ 18.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 17.5°
Sáng/Tối
17.9/ 18.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 17.9°
Sáng/Tối
17.5/ 18.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 17.7°
Sáng/Tối
17.4/ 18.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 17.4°
Sáng/Tối
17.5/ 18.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 17.4°
Sáng/Tối
17.8/ 18.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 17.2°
Sáng/Tối
17.8/ 18.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

17.9°/24.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.21 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.51