Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
23.8/ 20°
Sáng/Tối
18.8/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 18.8°
Sáng/Tối
18.7/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 17.2°
Sáng/Tối
17.6/ 20.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 17.2°
Sáng/Tối
17.3/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 17.5°
Sáng/Tối
17.8/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 18.4°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 17.9°
Sáng/Tối
17.8/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Thấp/Cao

17.7°/24.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.97 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0