Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:10 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
18/ 16.1°
Sáng/Tối
16.9/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 14.2°
Sáng/Tối
16.2/ 17.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 14.6°
Sáng/Tối
14.2/ 18.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.1/ 16.7°
Sáng/Tối
14.8/ 20.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 15.9°
Sáng/Tối
15.6/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 14.4°
Sáng/Tối
13.2/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.2/ 15.6°
Sáng/Tối
13.3/ 21.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.9/ 16.4°
Sáng/Tối
14/ 21.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 14°
Sáng/Tối
14.7/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.6/ 14.8°
Sáng/Tối
13.3/ 22.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 14.3°
Sáng/Tối
13.4/ 22.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 14.9°
Sáng/Tối
14.2/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.9/ 16.5°
Sáng/Tối
16.1/ 15.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 15.1°
Sáng/Tối
16.9/ 17.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22.6/ 14.8°
Sáng/Tối
14.6/ 18.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 17.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Thấp/Cao

13.2°/23.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

4.95