Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:42 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
30/ 18.1°
Sáng/Tối
17.1/ 19.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 17°
Sáng/Tối
17.6/ 19.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 16°
Sáng/Tối
17.6/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 17.6°
Sáng/Tối
16.1/ 19.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 17.2°
Sáng/Tối
17.8/ 19.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 17.4°
Sáng/Tối
16.8/ 20.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.5°
Sáng/Tối
17.1/ 18.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.1/ 17°
Sáng/Tối
17.7/ 17.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 17°
Sáng/Tối
16.5/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 17.3°
Sáng/Tối
17.1/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 17.9°
Sáng/Tối
16/ 20.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 17.8°
Sáng/Tối
16.7/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 17.3°
Sáng/Tối
16.8/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 17.3°
Sáng/Tối
16/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Thấp/Cao

16.9°/29.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0