Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 17.9°
Sáng/Tối
17.2/ 19.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 18°
Sáng/Tối
17.9/ 18.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 16.6°
Sáng/Tối
17/ 18.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.8/ 17.8°
Sáng/Tối
17.5/ 18.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 18.4°
Sáng/Tối
17.2/ 20.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.4°
Sáng/Tối
17.5/ 18.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 17.9°
Sáng/Tối
17.2/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18.1/ 17.3°
Sáng/Tối
17.9/ 18.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18°
Sáng/Tối
17.5/ 19.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 17.1°
Sáng/Tối
17.4/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 17.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

16.3°/24.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

0