Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
23.9/ 15.2°
Sáng/Tối
13.5/ 18.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 15.7°
Sáng/Tối
14.9/ 18.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.8/ 14.4°
Sáng/Tối
15.6/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.3/ 14.4°
Sáng/Tối
13.7/ 22.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.1/ 14.8°
Sáng/Tối
13.9/ 20.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.6/ 14.7°
Sáng/Tối
13.5/ 21.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.3/ 15.6°
Sáng/Tối
14.6/ 21.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 15.4°
Sáng/Tối
13.2/ 20.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 15.6°
Sáng/Tối
14.9/ 23.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.6/ 15.9°
Sáng/Tối
14.6/ 21.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 23.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Thấp/Cao

14.1°/24.2°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

4.42