Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
27.4/ 18.5°
Sáng/Tối
16.4/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 17.1°
Sáng/Tối
17.9/ 21.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 16.2°
Sáng/Tối
16.2/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.4/ 17.5°
Sáng/Tối
16.7/ 24.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 17.8°
Sáng/Tối
16.9/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 17.3°
Sáng/Tối
17.7/ 24.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 19.3°
Sáng/Tối
17.6/ 23.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Thấp/Cao

16.1°/27.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

0