Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
23.1/ 17.8°
Sáng/Tối
18.6/ 20.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 16.3°
Sáng/Tối
17.6/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 17.3°
Sáng/Tối
17.3/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16.8/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 17.1°
Sáng/Tối
16.2/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.3/ 17.1°
Sáng/Tối
16.4/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 18.1°
Sáng/Tối
17.5/ 24.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 18.1°
Sáng/Tối
18.5/ 25.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 17.6°
Sáng/Tối
17.7/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 17.9°
Sáng/Tối
16.1/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 17°
Sáng/Tối
16.2/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 17.8°
Sáng/Tối
15.8/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21.6/ 18.3°
Sáng/Tối
16.2/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 19.7°
Sáng/Tối
18.7/ 21.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 18.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:20
Thấp/Cao

16.9°/27.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.54 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0