Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20.1°
Sáng/Tối
19.1/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 20.4°
Sáng/Tối
19.3/ 25.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21°
Sáng/Tối
20.3/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.6/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22°
Sáng/Tối
20.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 20.9°
Sáng/Tối
20.2/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20.9°
Sáng/Tối
20/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 20.3°
Sáng/Tối
20.3/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 21°
Sáng/Tối
20.5/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21°
Sáng/Tối
20.4/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Thấp/Cao

19.1°/30.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

1.05