Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
23.7/ 18.5°
Sáng/Tối
17/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 18.3°
Sáng/Tối
17.8/ 21.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 17.8°
Sáng/Tối
17.1/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 18.9°
Sáng/Tối
16.2/ 25.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 17.8°
Sáng/Tối
16.2/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 17.5°
Sáng/Tối
17.3/ 24.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 18.7°
Sáng/Tối
17.9/ 24.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 18.8°
Sáng/Tối
16.7/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 18.5°
Sáng/Tối
17.4/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 17.8°
Sáng/Tối
16.4/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Thấp/Cao

17°/27.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

0