Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
24.7/ 18.1°
Sáng/Tối
17.6/ 20.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:20
Nhiều mây

13:00

23.6°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.86 km/giờ

16:00

22.5°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.8 km/giờ

19:00

18.9°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.11 km/giờ

22:00

18.4°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.58 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 16.1°
Sáng/Tối
17.3/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:20
Nhiều mây

01:00

17.6°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.11 km/giờ

04:00

17.7°C / 17.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.35 km/giờ

07:00

19.5°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.21 km/giờ

10:00

24.4°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.58 km/giờ

13:00

27.7°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.67 km/giờ

16:00

24.5°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.91 km/giờ

19:00

18.3°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.64 km/giờ

22:00

17.6°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 17.1°
Sáng/Tối
17/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Nhiều mây

01:00

16.9°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.5 km/giờ

04:00

16.1°C / 16.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.37 km/giờ

07:00

19.1°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.18 km/giờ

10:00

26°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2 km/giờ

13:00

27.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.33 km/giờ

16:00

24.2°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.13 km/giờ

19:00

19°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.56 km/giờ

22:00

17.7°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 17.8°
Sáng/Tối
16.3/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ

01:00

16.9°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.43 km/giờ

04:00

16.2°C / 16.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.34 km/giờ

07:00

19.3°C / 19.3°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.16 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
55%
2.11 km/giờ

13:00

27.4°C / 28.8°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
51%
2.6 km/giờ

16:00

24.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.09 km/giờ

19:00

19.3°C / 19.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.95 km/giờ

22:00

17.9°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
24.2/ 17.4°
Sáng/Tối
17.3/ 23.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây

01:00

17.3°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.42 km/giờ

04:00

17.5°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.58 km/giờ

07:00

18.6°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.48 km/giờ

10:00

24.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.64 km/giờ

13:00

26.3°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
50%
2.67 km/giờ

16:00

24°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.52 km/giờ

19:00

18.8°C / 18.5°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.8 km/giờ

22:00

17.8°C / 17.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 17.8°
Sáng/Tối
16.3/ 24.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Nhiều mây

01:00

16.4°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.47 km/giờ

04:00

16.3°C / 16.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.65 km/giờ

07:00

18.5°C / 18.5°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.4 km/giờ

10:00

24°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.04 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:20
Thấp/Cao

16.3°/27.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

9.16