Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:12 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
22.5/ 20.5°
Sáng/Tối
20.2/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.8°
Sáng/Tối
20.8/ 20.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.7°
Sáng/Tối
19.3/ 20.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19.2°
Sáng/Tối
19.7/ 20.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.2/ 21.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.3°
Sáng/Tối
20.1/ 21.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 20.4°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.4°
Sáng/Tối
20/ 21.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.9°
Sáng/Tối
20.9/ 21.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.8°
Sáng/Tối
21/ 21.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 19.4°
Sáng/Tối
19.4/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20°
Sáng/Tối
19.4/ 20.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.7°
Sáng/Tối
20/ 20.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 20°
Sáng/Tối
20.1/ 20.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.2°
Sáng/Tối
19.2/ 20.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.7°
Sáng/Tối
19.5/ 19.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 19°
Sáng/Tối
19.3/ 20.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.7°
Sáng/Tối
19.2/ 20.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 19.4°
Sáng/Tối
19.2/ 20.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20°
Sáng/Tối
19.7/ 20.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.2°
Sáng/Tối
19.6/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.8°
Sáng/Tối
20.3/ 21.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.7°
Sáng/Tối
19.2/ 20.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19°
Sáng/Tối
20.9/ 20.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.2°
Sáng/Tối
19/ 21.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 19.4°
Sáng/Tối
19/ 20.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.8°
Sáng/Tối
19.5/ 21.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.2°
Sáng/Tối
20.1/ 21.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 19.2°
Sáng/Tối
20.1/ 20.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 21.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

19.9°/25.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0.3