Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:11 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 22°
Sáng/Tối
22.1/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.9°
Sáng/Tối
21.6/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Thấp/Cao

23°/33.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0