Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 21.8°
Sáng/Tối
20.9/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 21.1°
Sáng/Tối
20.8/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 20.5°
Sáng/Tối
20.1/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 20.7°
Sáng/Tối
18.5/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 20.4°
Sáng/Tối
19.1/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 20.4°
Sáng/Tối
19.8/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.3°
Sáng/Tối
19.9/ 26.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 21.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Thấp/Cao

19.5°/33.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0