Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.6°
Sáng/Tối
22.4/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

22.8°/27.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.05 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0