Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:28 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 20.6°
Sáng/Tối
21.8/ 23.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 19.2°
Sáng/Tối
19.1/ 24.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 21.4°
Sáng/Tối
18.4/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 21.6°
Sáng/Tối
20.6/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21.2°
Sáng/Tối
20.1/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 20.7°
Sáng/Tối
19.2/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 22°
Sáng/Tối
20.4/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.2°
Sáng/Tối
19.8/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 20.5°
Sáng/Tối
21.2/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 17.4°
Sáng/Tối
19.3/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 16.3°
Sáng/Tối
16.7/ 25.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23.4/ 18.5°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Thấp/Cao

18°/31.5°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.14