Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
23/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 32.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Thấp/Cao

22.5°/32.9°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

5.2