Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 21.4°
Sáng/Tối
20.3/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 20.5°
Sáng/Tối
20.1/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 20.8°
Sáng/Tối
18.2/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 20.3°
Sáng/Tối
19.1/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 20.5°
Sáng/Tối
19.6/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.4°
Sáng/Tối
19.3/ 26.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 21.6°
Sáng/Tối
20.1/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.4°
Sáng/Tối
19.2/ 26.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Thấp/Cao

19.6°/33.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0