Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa

22:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa cường độ nặng

01:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.4 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.98 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

10:00

23.9°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

13:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

16:00

23.2°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

19:00

22.2°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.79 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

04:00

22.6°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.49 km/giờ

13:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.34 km/giờ

16:00

23.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ

01:00

22.3°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.86 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.75 km/giờ

07:00

23°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.12 km/giờ

10:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.58 km/giờ

13:00

24.8°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ

16:00

23.9°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 22.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

22.6°/25.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

6.4 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0