Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 21.2°
Sáng/Tối
19.9/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Bầu trời quang đãng

07:00

19.4°C / 19.8°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
78%
0.82 km/giờ

10:00

28.9°C / 28.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
49%
0.9 km/giờ

13:00

36.9°C / 35.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
23%
1.36 km/giờ

16:00

34.1°C / 33.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
27%
1.63 km/giờ

19:00

25.1°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
59%
0.68 km/giờ

22:00

21.6°C / 21.5°C
Mây thưa Mây thưa
77%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 19.1°
Sáng/Tối
19.5/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Bầu trời quang đãng

01:00

20.8°C / 20.2°C
Mây thưa Mây thưa
79%
1.09 km/giờ

04:00

19.4°C / 19.5°C
Mây thưa Mây thưa
78%
1.06 km/giờ

07:00

21.3°C / 21.9°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
68%
0.82 km/giờ

10:00

31.6°C / 31.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
34%
1.54 km/giờ

13:00

35.1°C / 34.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
25%
2.52 km/giờ

16:00

34°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
29%
2.89 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.51 km/giờ

22:00

20.9°C / 20.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 21.2°
Sáng/Tối
16.3/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mưa nhẹ

01:00

18.3°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
1.55 km/giờ

04:00

17.8°C / 16.3°C
Mây cụm Mây cụm
73%
1.54 km/giờ

07:00

19.3°C / 18.9°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.27 km/giờ

10:00

32.1°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
20%
0.83 km/giờ

13:00

36.3°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
19%
1.8 km/giờ

16:00

32.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
33%
1.2 km/giờ

19:00

24.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.08 km/giờ

22:00

21.6°C / 21.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 20.4°
Sáng/Tối
22.6/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mưa nhẹ

01:00

20.3°C / 21.4°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.2 km/giờ

04:00

21°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.99 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.8 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.08 km/giờ

13:00

27.3°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.8 km/giờ

16:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.62 km/giờ

19:00

21.9°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.36 km/giờ

22:00

20.6°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 21.6°
Sáng/Tối
20.7/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Nhiều mây

01:00

19.1°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.21 km/giờ

04:00

19.5°C / 20.1°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.22 km/giờ

07:00

20.1°C / 21.3°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.1 km/giờ

10:00

32.9°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
0.58 km/giờ

13:00

34.7°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
36%
1.44 km/giờ

16:00

30.2°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
0.23 km/giờ

19:00

25.9°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.56 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
37.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Nhiều mây

01:00

21°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.16 km/giờ

04:00

19.3°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.16 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Thấp/Cao

17.7°/36.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

15.3 °C

Chỉ số UV

0