Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 03/12/2023
Thấp/Cao
15.4/ 15.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.5/ 15.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.7/ 17.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.1/ 15.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.8/ 13.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 20.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Thấp/Cao

13.3°/24.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.41 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

9.16