Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 22/06/2024
Thấp/Cao
17/ 17.6°
Tầm nhìn
2.76 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.9/ 17.8°
Tầm nhìn
0.31 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.6/ 17.9°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.6/ 17.4°
Tầm nhìn
0.21 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.8/ 17.3°
Tầm nhìn
0.24 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 17.5°
Tầm nhìn
0.3 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 17.9°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.8/ 17.8°
Tầm nhìn
0.18 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

16.2°/17.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

0.45 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0