Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 12.1°
Sáng/Tối
12.5/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.2/ 14.8°
Sáng/Tối
11.2/ 21.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 13.4°
Sáng/Tối
15.1/ 18.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 13.4°
Sáng/Tối
12.7/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 15.4°
Sáng/Tối
13.7/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 16.1°
Sáng/Tối
15.1/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 13.3°
Sáng/Tối
13.1/ 24.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Thấp/Cao

11.2°/28.5°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

6.6 °C

Chỉ số UV

11.96