Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

5.29