Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
23.1/ 15.4°
Sáng/Tối
16.3/ 18.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 13.9°
Sáng/Tối
14.5/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.7/ 15.7°
Sáng/Tối
13.2/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 16.4°
Sáng/Tối
14.7/ 21.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 15.5°
Sáng/Tối
16/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 15.2°
Sáng/Tối
14.4/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.7/ 14.1°
Sáng/Tối
14.5/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.3/ 15°
Sáng/Tối
14.9/ 20.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 16.7°
Sáng/Tối
14.6/ 21.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 15.1°
Sáng/Tối
15.8/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 14.9°
Sáng/Tối
15.6/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 16°
Sáng/Tối
13.4/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 11.6°
Sáng/Tối
14.7/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20.4/ 11.9°
Sáng/Tối
11.7/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18.8/ 12.5°
Sáng/Tối
11.6/ 16.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Thấp/Cao

13.2°/24.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

4.44