Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:18 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
20.9/ 17.7°
Sáng/Tối
17.1/ 20.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 17.1°
Sáng/Tối
16.3/ 19.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.4/ 17.2°
Sáng/Tối
17.9/ 19.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.9/ 17.8°
Sáng/Tối
17.8/ 19.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.4/ 17.1°
Sáng/Tối
17.8/ 17.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.1/ 17.6°
Sáng/Tối
17.1/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17.4°
Sáng/Tối
17.2/ 19.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.4°
Sáng/Tối
17.2/ 18.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.8°
Sáng/Tối
16.6/ 18.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.4°
Sáng/Tối
18/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 17.9°
Sáng/Tối
17.8/ 21.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 18.3°
Sáng/Tối
17.2/ 19.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 17.7°
Sáng/Tối
17.8/ 17.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 18°
Sáng/Tối
17.7/ 17.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17.8°
Sáng/Tối
17.6/ 17.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

16.9°/23.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0.62