Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
17.5/ 16.5°
Sáng/Tối
17/ 17.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa

04:00

17.1°C / 17.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.22 km/giờ

07:00

17.8°C / 17.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.11 km/giờ

10:00

17.5°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.29 km/giờ

13:00

17.1°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

16:00

17.2°C / 17.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ

19:00

16.1°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.04 km/giờ

22:00

16.5°C / 16.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
17.2/ 17.8°
Sáng/Tối
17.9/ 17.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa

01:00

17.3°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

04:00

17.9°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

07:00

17.9°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.71 km/giờ

10:00

17.8°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.5 km/giờ

13:00

17.4°C / 17.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.94 km/giờ

16:00

17.7°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.39 km/giờ

19:00

17.9°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.52 km/giờ

22:00

17.3°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
17.8/ 17.4°
Sáng/Tối
17.1/ 17.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa

01:00

17.3°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.05 km/giờ

04:00

17.5°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.45 km/giờ

07:00

17.3°C / 17.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.24 km/giờ

10:00

17.9°C / 17.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

13:00

17.2°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.88 km/giờ

16:00

17.8°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.78 km/giờ

19:00

17.4°C / 17.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ

22:00

17.9°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.7°
Sáng/Tối
16.9/ 17.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

16.5°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.52 km/giờ

04:00

16.1°C / 17.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.81 km/giờ

07:00

17.4°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

10:00

17°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

13:00

17.5°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

16:00

17.9°C / 17.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.49 km/giờ

19:00

17°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

22:00

17.3°C / 17.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.39 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

16.2°/18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

0.44 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0