Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
17.9/ 16.4°
Sáng/Tối
17.6/ 17.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.7/ 17.2°
Sáng/Tối
17.1/ 17.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.6/ 17.7°
Sáng/Tối
18/ 17.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17.9°
Sáng/Tối
16.4/ 17.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.9/ 17.2°
Sáng/Tối
17.7/ 17.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 16.3°
Sáng/Tối
16.4/ 18.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 16.8°
Sáng/Tối
17.4/ 19.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 17.4°
Sáng/Tối
17.2/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 17.8°
Sáng/Tối
17.5/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 17.7°
Sáng/Tối
18.2/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mây cụm
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 17.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

16.4°/17.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

0.44 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

0