Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:44 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
19.1/ 15.5°
Sáng/Tối
16.8/ 17.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 13.2°
Sáng/Tối
15.4/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 14.8°
Sáng/Tối
14.1/ 18.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 15.9°
Sáng/Tối
15/ 21.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 14.1°
Sáng/Tối
14.4/ 20.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.2/ 15.2°
Sáng/Tối
13.1/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.3/ 16.4°
Sáng/Tối
14/ 20.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 15.9°
Sáng/Tối
15.2/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 14.7°
Sáng/Tối
14.6/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 15.7°
Sáng/Tối
13.4/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây rải rác
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 16.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 16.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Thấp/Cao

13.4°/24.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

3.77 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

15.7 °C

Chỉ số UV

0