Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:19 | 14/06/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35.5/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

23.4°/35.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0