Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:06 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.3/ 23.2°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 24.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

22.7°/24.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.8 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.03