Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:21 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 24.9°
Sáng/Tối
26.4/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 29.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Thấp/Cao

23.1°/35.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

3.1