Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:25 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.2/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 23.3°
Sáng/Tối
21.6/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 23.4°
Sáng/Tối
20.4/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 28.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Thấp/Cao

21.9°/34.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

5.13