Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:48 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
37.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Bầu trời quang đãng

04:00

24°C / 24.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
84%
1.15 km/giờ

07:00

24°C / 24.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
81%
0.92 km/giờ

10:00

30.6°C / 32.4°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
54%
0.73 km/giờ

13:00

37.8°C / 38°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
28%
2.14 km/giờ

16:00

37.1°C / 37.7°C
Mây thưa Mây thưa
26%
2.45 km/giờ

19:00

28.7°C / 28.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
1.39 km/giờ

22:00

24.3°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
71%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
37.3/ 23.3°
Sáng/Tối
20.4/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Bầu trời quang đãng

01:00

22.3°C / 22.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
75%
0.78 km/giờ

04:00

21.6°C / 21.5°C
Mây thưa Mây thưa
79%
1.02 km/giờ

07:00

22°C / 22.9°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
74%
0.89 km/giờ

10:00

33.1°C / 34°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
39%
1.11 km/giờ

13:00

38.8°C / 38.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
26%
1.95 km/giờ

16:00

37.7°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
26%
1.85 km/giờ

19:00

29.7°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
48%
0.7 km/giờ

22:00

24.7°C / 24.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
38/ 24.7°
Sáng/Tối
19.9/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:59
Mây cụm

01:00

22.5°C / 22.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
1.22 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.08 km/giờ

07:00

21.4°C / 22.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
1.16 km/giờ

10:00

33.6°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
36%
0.83 km/giờ

13:00

38.2°C / 37.1°C
Mây cụm Mây cụm
19%
2.13 km/giờ

16:00

38.8°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
19%
2.33 km/giờ

19:00

29.3°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.23 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:59
Nhiều mây

01:00

23.8°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.19 km/giờ

04:00

23.2°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.2 km/giờ

07:00

24.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.95 km/giờ

10:00

31.5°C / 33.6°C
Mây cụm Mây cụm
48%
0.41 km/giờ

13:00

31.2°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.18 km/giờ

16:00

29.5°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.09 km/giờ

19:00

27.7°C / 28.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.4 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.71 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Thấp/Cao

20.9°/38.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0