Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 23.8°
Sáng/Tối
21.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
22.2/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.5/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 29.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 27.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 20.7°
Sáng/Tối
19.6/ 28.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

22°/34.6°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

7.83