Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.6°
Sáng/Tối
24.4/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

23.6°/35.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0