Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:17 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 27.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Thấp/Cao

23.1°/39.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0.7