Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.07