Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
22.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 21.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.9°
Sáng/Tối
20.2/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.3°
Sáng/Tối
21.1/ 21.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 20.7°
Sáng/Tối
22.4/ 22.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.6°
Sáng/Tối
22.3/ 21.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 21.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20.7°
Sáng/Tối
21.8/ 21.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.3/ 21.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 20.3°
Sáng/Tối
20.1/ 20.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20.2°
Sáng/Tối
20.8/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.9°
Sáng/Tối
20.2/ 21.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 20.1°
Sáng/Tối
20.4/ 21.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.6°
Sáng/Tối
20.5/ 21.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 20.1°
Sáng/Tối
20.1/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.1°
Sáng/Tối
20.6/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.2°
Sáng/Tối
20.6/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.2°
Sáng/Tối
20.1/ 20.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 21.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 20.7°
Sáng/Tối
20.9/ 21.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 21.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.7°
Sáng/Tối
21.8/ 21.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 21.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 21.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.8°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 21.7°
Sáng/Tối
20.5/ 22.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 19.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

19.2°/23.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0