Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
21.2/ 20.5°
Sáng/Tối
20.5/ 21.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.7/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19.7°
Sáng/Tối
20.8/ 20.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.2/ 20.9°
Sáng/Tối
19.4/ 20.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 20.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 22.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 20.3°
Sáng/Tối
20.7/ 22.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20.6/ 24.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 21.9°
Sáng/Tối
20.3/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

20.1°/21.3°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

5.33 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0