Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
26/ 19.7°
Sáng/Tối
20.2/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 18°
Sáng/Tối
17.4/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 19.8°
Sáng/Tối
17.8/ 23.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 19.9°
Sáng/Tối
18.9/ 25.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 19.7°
Sáng/Tối
18.1/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 19.6°
Sáng/Tối
18.3/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 19.5°
Sáng/Tối
18.2/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 19.4°
Sáng/Tối
19/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 20.4°
Sáng/Tối
18.9/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 19.1°
Sáng/Tối
19.2/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Thấp/Cao

16.8°/30.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

1.78