Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 19.7°
Sáng/Tối
17.2/ 21.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 19.9°
Sáng/Tối
19/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 18.4°
Sáng/Tối
17.3/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 19.5°
Sáng/Tối
17.1/ 23.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20.9°
Sáng/Tối
18.4/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 19.9°
Sáng/Tối
19.2/ 25.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19.8°
Sáng/Tối
18.6/ 24.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 19.1°
Sáng/Tối
18.5/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 19°
Sáng/Tối
17.7/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 20.6°
Sáng/Tối
17.3/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19.2°
Sáng/Tối
20.8/ 18.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21.2/ 18.1°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 19.1°
Sáng/Tối
17.1/ 24.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 18.5°
Sáng/Tối
18.1/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 18.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Thấp/Cao

17.6°/30.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

0