Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 21.4°
Sáng/Tối
20.3/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa vừa

22:00

21.9°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.9°
Sáng/Tối
20.1/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ

04:00

20.4°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.87 km/giờ

07:00

22.6°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.72 km/giờ

10:00

29.1°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.33 km/giờ

13:00

28.9°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.02 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.48 km/giờ

19:00

21.4°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.1 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 21.9°
Sáng/Tối
19.3/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa vừa

01:00

20.2°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ

04:00

20.6°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.03 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.83 km/giờ

10:00

30.8°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.03 km/giờ

13:00

32.3°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
1.85 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.23 km/giờ

19:00

22.9°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.37 km/giờ

22:00

21.3°C / 21.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 22°
Sáng/Tối
20.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa nhẹ

01:00

20.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.94 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.61 km/giờ

10:00

30.4°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
0.77 km/giờ

13:00

31.6°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
1.52 km/giờ

16:00

28.8°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.82 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.87 km/giờ

22:00

21.6°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.4°
Sáng/Tối
20.4/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa nhẹ

01:00

20.1°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.1 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.83 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.55 km/giờ

10:00

29.4°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.6 km/giờ

13:00

31.4°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
47%
1.88 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.61 km/giờ

19:00

21.7°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 22°
Sáng/Tối
20.6/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa nhẹ

01:00

21.2°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.4 km/giờ

04:00

20.9°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.43 km/giờ

07:00

22.4°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.6 km/giờ

10:00

28.8°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.29 km/giờ

13:00

27.2°C / 28.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.41 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.16 km/giờ

19:00

22.2°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.63 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Thấp/Cao

19.7°/32.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0